หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ เลขทะเบียน บห 8223 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างขุดลอกหนองบางกระแห หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมมอเตอร์ประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดสโมสร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีปากน้ำโพ หมู่ทีี่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3