หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วังซ่าน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสาคร ตำบลวังซ่าน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2565
อบต.สำโรงชัย   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสด พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
ทต.บางประมุง   จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.5-010 บ้านท่าซุด - บ้านหนองตายาย (สายมหามงคล) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.วังข่อย   จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางทองคำ พวงมณี หมู่ที่ 4 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.พุนกยูง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๓ บ้านพุเม่น ตำบลพุนกยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2565
อบต.พุนกยูง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในตำบลพุนกยูง หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลพุนกยูง ขนาดคันฝายกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๖-๒๐ เมตร สูง ๓ เมตร จำนวน ๖ ฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2565
อบต.พุนกยูง   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกภายในตำบลพุนกยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.ห้วยใหญ่   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี. ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือนตุลาคมและปิดภาคเรียน 1/2565 รวม 266 คน จำนวน 18 วัน รวม 4,788 กล่อง ๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.โพธิ์ประสาท   ซื้อหินคลุกและลูกรังซ่อมแซมถนนภายในตำบลโพธิ์ประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.ศาลาแดง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาและเครื่องมือเพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จำนวน 14 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5,073