หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือประชาชน
 
 

คูมือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558


การขอจดทะเบียนพาณิชย์


การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด


การขอมีบัตรคนพิการ


คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร


การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน


คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
  (1)