หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แควใหญ่


-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แควใหญ่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอิทธิพงษ์ โอภาษี
ผู้อำนวยการกองช่าง