หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางธมลวรรณ เทียนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แควใหญ่
โทร : 089-708-9608


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวทิพวรรณ เห็นเจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
ผู็อำนวยการกองช่าง