คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
ถนน ( 40 )
33.90%
ไฟฟ้า ( 11 )
9.32%
น้ำประปา ( 59 )
50.00%
เศรษฐกิจ ( 2 )
1.69%
อาชีพ ( 6 )
5.08%