หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ สวัสดีครับ เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ติดต่อ โทร. 056 - 200 - 600
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 


 
วิสัยทัศน์ อบต.แควใหญ่
 
     
  " แควใหญ่น่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
 
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย
และจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ
อย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรการค้า
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพ
ของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์
ให้มีศักยภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-4788
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
    อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
    โทรศัพท์ : 056-200-600
    โทรสาร : ..........................
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
  จำนวนผู้เข้าชม 16,723,888 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10