หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ขอประขาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางเว็บไซต์ www.kwareyai.go.th
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 


 
วิสัยทัศน์ อบต.แควใหญ่
 
     
  " แควใหญ่น่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
 
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย
และจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ
อย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรการค้า
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพ
ของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์
ให้มีศักยภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-4788
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
    อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
    โทรศัพท์ : 056-200-600
    โทรสาร : ..........................
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
  จำนวนผู้เข้าชม 16,015,289 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2553
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10